Hayati İnanç 1 Ocak 2016 Konferans Ebuussuud Efendi ve İskilip

Osmanlı’nın en parlak döneminin en ağır mesuliyetini yüklenen, padişahın her işin fetvasını sorduğu bu şeyhülislâm kimdir?Bir kimse düşünün ki, her daim padişahın yanıbaşında olsun ve padişah alacağı kararlarda onun gözüne baksın. Bir kimse düşünün ki, padişahın kimi istek ve icraatlarına dinin emirlerine uymaz diyerek karşı çıksın, tefsir ve İslâm hukukunda ehil bir âlim olsun. Süleymaniye’nin temelini atan, Kanuni’nin cenaze namazını kıldırmasını vasiyet ettiği bir kimse düşünün…

Continue reading